دفتر اسناد رسمی 338 مشهد - مطالب دی 1395


 
آدرس دفترخانه :
مشهد - معلم 46 - پلاک 84 - طبقه دوم
تلفن : 05138931055 - 05138929357
این وبلاگ صرفاً جنبه آموزشی داشته و هیچگونه جنبه تبلیغی ندارد .

سایر آدرس های کمکی وب سایت ما :

Notary338.mihanblog.com

Daftar338.mihanblog.com

  :: مدیر وبلاگ : حمید سالاریان» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» آخرین بازدید :
» بازدید کل :

   
انواع عقد بیع ||| امتیاز به مطلب :
چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 02:20 ب.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )


بیع صرف

بیع هریک از طلا و نقره ( اعم از مسکوک و غیر مسکوک ) به یکدیگر را گویند .

 

بیع عقدی

بیعى که ایجاب و قبول آن لفظی باشد ( این اصطلاح در مقابل بیع معاطات استعمال شده است ) درحقوق مدنی کنونی شرط تحقق بیع عقدی این نیست که ایجاب و قبول آن از لفظ باشد و اساسا بیع بدو قسم عقدی و غیرعقدی تقسیم نمی شود. در فقه، بیع معاطات را عقد نمیدانند بلکه آن را یک نوع تراضی می دانند ( رک. تراضی ) بیع معاطات در فقه یک تراضی جائز است و مشمول اصالة اللزوم درعقود نمی شود .

 

بیع غائب

هرگاه مبیع در مجلس عقد حاضر نباشد و با اعتماد مشاهده سابق یا توصیف بایع یا ثالث عقد واقع شود این بیع را باعتبار غائب بودن مبیع از مجلس عقد ، بیع غائب نامیده اند .

 

بیع غرری

بیعی است که یکى از طرفین آن با وجود این که احتمال وجود زیان خود را در آن بیع میدهد اقدام بواقع ساختن عقد بیع نماید مثل این که مبیع مجهول است با این وصف اقـدام به بیع مال مجهول نماید .

 

بیع كالى به کالى

کالى در لغت بمعنى مؤخر است ازفعل ماضی (( کلاء )) بر وزن نصر بمعنی تأخر . وکالی به کالى بمعنی نسیه به نسیه است و آن بیعى است که پرداخت ثمن و مبیع هر دو مؤجل باشد .

 

بیع کلی

هرگاه مبیع کلی باشد نه عین مشخص ( مانند مبیع در بیع سلف ) آن بیع را بیع کلی نامند و اگر مبیع عین شخصى باشد آن بیع را بیع شخصی نامیده می نامند .

 

بیع مؤجل به مؤجل

بیعی است که ثمن و ثمن هر دوکلى در ذمه باشند. این بیع در فقه باطل است و درعبارات قانون مدنی هر چند صریحا ابطال آن دیده نمی شود ولی تا اندازه ای ظهور دربطلان آن دارد . کسانی که می خواهند اینگونه معاملات کنند می توانند آن را بصورت عقد صلح درآورند .

 

بیع محاباتی

بیع به کمتر از ثمن المثل را که عالماً عامداً صورت گرفته باشد گویند معمولا بین خویشاوندان و دوستان نزدیک واقع می شود مانند اینکه خانه ای را که دویست میلیون تومان مى ارزد به دو میلیون تومان بفروشند . اگر عالما و عامدا نباشند بیع محاباتی نیست بلکه بیعى است که یک طرف مغبون شده و خیارغبن پیدا می شود و حال این که در بیع محاباتی خیار غبن مورد پیدا نمی کند .

 

بیع مرابحه

هرگاه در بیع اخبار از رأس - المال کنند و زیادتر از رأس المال فروشند آنرا بیع مرابحه نامند .

 

بیع مساومه

هرگاه در بیع اخبار از رأس - المال نکنند بیع را بیع مساومه گویند .

 

بیع مشاع

هرگاه مبیع ، حصه مشاع باشد آن بیع را بیع مشاع نامند مثل اینکه دو برادرکه در خانه ای شریکند یکی سهم خود را بثالث بفروشد .

 

بیع معاطات

  • بیعی است که ایجاب وقبول آن لفظى نباشد . معاطات ممکن است از طرفین معامله یا از یک طرف باشد.
  • بیعی که ایجاب و قبول آن لفظی نبوده و جامع شرائط صحت عقد نباشد این اصطلاح خیلى کم استعمال شده است .

 

بیع معدوم

هرگاه مبیع در حین عقد وجود نداشته باشد آن بیع را بیع معدوم نامند که مطابق مقررات کشورباطل است . مثلا اگرکسى پرتقال باغی را در فصلى که تازه شـکوفه بر درختان ظاهر شده بخرد این مصداق بیع معدوم است .

 

بیع مواضعه

هرگاه در بیع اخبار از رأس المال کنند و کمتر از مقدار رأس المال فروشند آنرا بیع مواضعه نامند .

 

بیع موزون

بیعی که مبیع آن را حین بیع عرفا وزن مى کنند مانند هندوانه وگندم وگوجه فرنگی. بیع پرتقال بیع موزون در زمان ما نیست و هم چنین است بیع تخم مرغ . اگر مبیع وزن کردنی را بغیر وزن بفروشند بیع باطل است .

 

بیع نسیه

بیعی که ثمن آن کلی و براى پرداخت آن موعدی معین شده باشد ( خواه مبیع عین معین یا کلی در ذمه باشد ) اسم دیگرآن بیع مؤجل است .

 
:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,