دفتر اسناد رسمی 338 مشهد - مطالب مطالب آموزشی


 
آدرس دفترخانه :
مشهد - معلم 46 - پلاک 84 - طبقه دوم
تلفن : 05138931055 - 05138929357
این وبلاگ صرفاً جنبه آموزشی داشته و هیچگونه جنبه تبلیغی ندارد .

سایر آدرس های کمکی وب سایت ما :

Notary338.mihanblog.com

Daftar338.mihanblog.com

  :: مدیر وبلاگ : حمید سالاریان» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» آخرین بازدید :
» بازدید کل :

   
چند نکته از آیین دادرسی مدنی ||| امتیاز به مطلب :
شنبه 11 دی 1395 ساعت 11:08 ق.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )

 

نکته ۱ : گزارش اصلاحی حكم نیست ، اما مانند احكام قابلیت اجرایی دارد .

 

نکته ۲ : ماهیّت گزارش اصلاحی ، عقد صلح مندرج در سند رسمی است .

 

نکته ۳ : گزارش اصلاحی ، قابلیّت اعتراض و تجدید نظر خواهی را ندارد ، چون رأی محسوب نمی‌شود .

 

نکته ۴ : هر حكمی سند رسمی محسوب می‌شود و قابلیّت استناد در برابر ثالث را هم دارد .

 

نکته ۵ : هر سند رسمی را می‌توان به موجب دادخواست ، ابطالش را از دادگاه درخواست نمود اما حكم دادگاه را نمی‌توان با تقدیم دادخواست ابطالش را از دادگاه خواست .

 

نکته ۶ : با صدور حكم ، قاعده ی فراغ دادرس حاكم می‌شود یعنی دیگر قاضی نمی‌تواند در ماهیّت آن دعوا رسیدگی نماید .

 

نکته ۷ : استثنائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از : اعادهی دادرسی ، اعتراض ثالث ، واخواهی ، رفع ابهام از حكم و صدور رأی اصلاحی .

 

نکته ۸ : سند ، در مادّه ۱۲۸۴ قانون مدنی تعریف شده است و عبارت است از هر نوشته‌ای كه در مقام طرح دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد .

 

نکته ۹ : سند ، به سند رسمی و سند عادی تقسیم می‌شود .

 

نکته ۱۰ : سند رسمی ، سندی است كه نزد مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و با رعایت قانون تنظیم شده باشد .

 

 

 
:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,
:: برچسب‌ ها : چند نکته از آیین دادرسی مدنی ,
اقسام رهن ||| امتیاز به مطلب :
شنبه 11 دی 1395 ساعت 10:27 ق.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )

 

v    رهن تصرف

 

 ( فقه - مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

 

v    رهن قراردادی

 

 ( مدنی ) عقد رهن را گویند . ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود . ( رک رهن قضایی )

 

v    رهن قضایی

 

 ( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود . یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست . در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است ، چنان که در حدیث آمده است : « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور رد سنگ به صاحب آن است » . لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد .

 

v    رهن مستعار

 

 ( فقه – مدنی - ثبت ) عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده ، موجب پیدایش رهن مستعار می شود . امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند ، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند . از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را کرد .

 

v    رهن قطعی

 

سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند . در مقابل سند بیع شرط ، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است .

 

v    رهن ( دین و منفعت )

 

برابر صریح ماده ٧٧۴ ق . م ، رهن دین و منفعت باطل است . قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز  کرده است .

 

v    رهن مضاف

 

 هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید ، راهن یکی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند . سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند .

 

v    رهن مکرر

 

هرگاه مالی ، موضوع عقد رهن واقع شود ، قبل از فک آن ، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد ، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند . خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد ، خواه شخصی ثالث . رهن مکرر دو قسم است :

 

اول - راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند . مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند ، از آن محل ، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود . این مازاد را مازاد احتمالی نامند .

دوم - راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد . در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک بلامانعی را به رهن می گیرد ، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده ۴۵۶ ق . م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به کسب اذن از مرتهن اول ندارد . چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است .

 

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که ، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته ، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد . لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است .

 

 ( مدنی - ثبت ) هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده ، برای بار دیگر ( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد ، این رهن را رهن مکرر نامند . ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور  برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر  نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط  را از صورت بیع ناقل  مالک خارج کرده است .

 
:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,
:: برچسب‌ ها : اقسام رهن ,
معنای چند اصطلاح حقوقی ||| امتیاز به مطلب :
چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 01:23 ب.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )

 

ارتفاق : حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری .

 

استرداد : باز پس گرفتن .

 

اشل : پایه .

 

تئوری : نظر و نظریه .

 

تأمین : وثیقه و تضمین .

 

تالی فاسد : نتیجه فاسد .

 

تدلیس : اعمالی که موجب فریب طرف معامله شود .

 

تزویر : جعل .

 

تظلم : شکایت و دعوی .

 

تغریب : تبعید ، نفی بلد .

 

تفاسخ : اقاله .

 

تنزیل : پست کردن .

 

تولیت : تصدی امور وقف .

 

ثالث : کسی که طرف عقد نیست هر چند که قائم مقام یکی از طرفین باشد .

 

ثبوت : وجود و تحقق .

 

جائر : ستم کننده .

 

جارح : کسی که عدالت دیگری را مورد ایراد قرار میدهد .

 

جیرو : ظهر نویس .

 

حد : منع و بند .

 

حصه : سهم مشاع .

 

حق وتو : حق رد کردن (من مخالفم ) .

 

خوانده : مدعی علیه .

 

دائره : شعبه .

 

دائن : کسی که تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد ( بستانکار ) .

 

داد برده : محکوم له .

 

داد خواهی : دعوی .

 

دادستان : مدعی العموم .

 

داعی : غرض .

 

دستینه : امضاء .

 

دوسیه : پرونده .

 

دفینه : مالی که در مکانی دفن شده و تصادفا یافت میشود .

 

دندانی : تراز .

 

ذمه : حقی که شخصی به عهده دیگری دارد .

 

رایزن : مستشار سفارت .

 

رجم : سنگسار کردن .

 

رایش : کسی که دلال و واسطه در دادن رشوه از طرف دهنده رشوه به گیرنده رشوه میباشد .

 

روادید : ویزا .

 

سب : توهین ( ناسزا ) .

 

شارع : قانون گذار و مقنن .

 

ظلامه : شکوائیه و عرض حال .

 

عطف : برگشتن .

 

غریم : بستانکار ، حصه .

 

سرقفلی : پولی که مستأجر ثانی به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و هم چنین مستأجر اول به موجر مالک میدهد .

 

ضباط : بایگان .

 

عقار : اراضی .

 

سجل : نوشته .

 

زن متعه : زن صیغه .

 

رهان : هر نوع برد و باخت .

 

رد : نپذیرفتن ، برگرداندن ، تخطئه کردن .

 
:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,
فرق محتویات و مندرجات سند رسمی ||| امتیاز به مطلب :
دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 06:50 ب.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )

اسناد رسمی  شامل دو قسمت است  :

1 - محتویات

2 - مندرجات

میتوان گفت محتویات مربوط به فرم سند است یعنی آن فرم مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد آن را دارند مثل تاریخ تنظیم سند - شماره دفتر خانه - موضوع سند چیست ؟ وکالت ، رضایت ، اقرار ،  بیع و ... امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضاء دفتریاراین موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد  .

مندرجات سند دو قسمت است :

1 ) اقاریر طرفین تنظیم كننده سند یعنی آنچه كه طرفین اظهار می كنند یا طرف تنظیم كننده عنوان می كند و سردفتر در سند منعكس می كند .

2 ) اظهار نظر خود سردفتر است . سردفتر ممكن است مثلا بنویسد كه ثمن معامله نقدا پرداخت شده . این نظر خودش را می نویسد هویت طرفین را احراز می كند این نظر خودش است كه در سند منعكس می گردد و از جمله مندرجات است آنچه كه مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است كه توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه كه مربوط به محتویات است آن چیزهایی است كه سر دفتر به عنوان مأمور دولت كه ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره ، دفتر خانه ، تاریخ تنظیم سند و نام و مشخصات طرفین و امضا طرفین و سردفتر .

ماده 70 ق . ث مندرجات و محتویات را جدا كرده است . قسمت اول  ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است كه با توجه به ماده 1292 ق . م توضیح داده می شود .

مطابق این ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتویات سند است ، هیچكس نمی تواند منكر آن بشود و اگر منكر بشود مسموع نیست مگر این كه مدعی جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضی وارد رسیدگی به انكار شود ، خودش قابل تعقیب است . رسیدگی به انكار نسبت به محتویات سند اینكه فردی بگوید كه من به این دفتر خانه اصلا نرفته و این سند را امضا نكرده ام قاضی اگر وارد رسیدگی به انكار بشود خود قاضی قابل تعقیب است.

در مورد مندرجات نیز انكار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگی به انكار شد . طرف نمی تواند منكر مندرجات سند بشود و اگر هم منكر شود  قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انكار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات ( غیر از ادعای جعل ) قاضی می تواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگی شود . مثلا مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل كرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ( قسمت اخیر ماده 1292 ق . م )

 
:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,
چه مراحلی باید طی شود تا یک ملک مشاعی به فروش برسد ؟ ||| امتیاز به مطلب :
دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 06:40 ب.ظ | به کوشش حمید سالاریان | ( نظرات )

v      مرحله اول اینکه در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات بنا به تصمیم و حکم قطعی مراجع ذیصلاح ، چه اداره ثبت و چه از طریق دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شود . 

v      مرحله دوم هر یک از شرکا می توانند درخواست فروش دهند  .

v      مرحله سوم اینکه دادگاه باید دستور فروش دهد ، یعنی شریک من باید مراجعه کند به دادگستری و درخواست فروش ملک غیرقابل افراز را بدهد . چون دستور است و حکم تلقی نمی شود قابل تجدید نظرخواهی نیست و دادگاه در صورت وقوع اشتباه رأساً می تواند اشتباه را اصلاح کند .

v      مرحله چهارم نیز این است ملک از طریق مزایده به فروش برسد . در مزایده کارشناس یک ارزش پایه ای برای ملک تعیین می کند و کسی برنده مزایده است که بالاترین پیشنهاد را داده باشد. نکته این است که عدم حضور شرکا یا ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و همان شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم می تواند این ملک را خریداری کند .
:: مرتبط با : مطالب آموزشی ,